0
İleri laparoskopik cerrahi, Obezite ve Metabolik cerrahi alanında çalıştı, organ nakli ve İnflamatuar bağırsak hastalıkları cerrahisi ünitelerini kurdu.

Comments

What is Kliqqi?

Kliqqi is an open source content management system that lets you easily create your own user-powered website.

Latest Comments